Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi

⭐ AMAÇ VE GÖREVLER

Amaçlarımız

Cins, yaş, ırk, milliyet, din, dil farkı gözetmeksizin her kesimden kullanıcıya, her türlü kütüphane materyalini çeşitli iletişim yolları ile ücretsiz hizmete sunarak onlara ömür boyu eğitim ve zamanlarını değerlendirme imkânı vermek.

Toplumun ekonomik, sosyal, kültürel ve teknik kalkınmasını desteklemek.

Ülke içi ve dışı kütüphanelerle, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak bilgi akışını sağlamak.

Bu işlevlerinin yanı sıra bütün halk kütüphaneleri dünya barışının korunmasına önemli katkı sağlayan demokratik kuruluşlardır. 

Görevlerimiz

Yürürlülükteki mevzuatlar çerçevesinde ;

 • Ankara içinde yayınlanmış tüm yayınları derlemek ve gerekli teknik işlemlerini yaparak ilgili birimlere göndermek,
 • Fikir ve sanat eserlerinin teknik işlemlerini yaparak, okuyucuların hizmetine sunmak,
 • Çeşitli kültürel faaliyetler düzenlemek ve programını hazırlamak,
 • Çevresinde ve bölgesinde bulunan eğitim-öğretim, sanat ve kültür kuruluşları ile işbirliği yapmak ve kütüphane hizmetlerini yaygınlaştırmak,
 • İsteyen diğer kuruluşların kütüphane kurmalarına yardımcı ve destek olmak,
 • Ödünç kitap verme sistemini oluşturarak okuyucuların bu hizmetten ücretsiz faydalanmalarını sağlamak,
 • İlçe ve Şube Halk kütüphanelerinin okuyucu ve kitap istatistiklerinin düzenlenmesine yardımcı olarak bu bilgileri İl Kültür Müdürlüğü ile Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’ne iletmek,
 • İlçe ve Şube Halk kütüphanelerinin tüm teknik işlemlerinin yapılmasında gerekli olurların alınmasını sağlamak ve bu kütüphanelere yardımcı olmak.

İşlevlerimiz

 • Halkın bilgi edinme gereksinimini karşılamak.
 • Bireysel ve yaşam boyu öğrenme çabalarını desteklemek.
 • Başta çocuklar olmak üzere, bölge halkında okuma kültürü ve kütüphane kullanma alışkanlığı yaratmak ve güçlendirmek.
 • Toplumun bilgi okur-yazarlığı becerisi kazanmasını ve geliştirmesini sağlamak.
 • Her düzeyde örgün ve yaygın eğitimi desteklemek.
 • Çocuk ve gençlerin zihinsel yaratıcılıklarını geliştirmelerini destekler ve bu yönde fırsatlar sağlamak.
 • Öncelikle bulunduğu bölge olmak üzere, toplumun kültürel ve sosyo-ekonomik kalkınmasına destek sağlamak.
 • Toplumda kültürel mirasa, sanata ve bilime karşı duyarlılık oluşturmak ve bu bilincin geliştirilmesini sağlamak.
 • Somut olmayan yerel kültür mirasının toplanması, düzenlenmesi, korunması, kullandırılması ve geleceğe aktarılmasına katkı sağlamak ve sözlü geleneği desteklemek
 • Kültürler arası diyalogu geliştirmeye katkı sağlamak.