Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi

HALK KÜTÜPHANEM İÇİN SÖYLE

Halk Kütüphaneleri konusunda farkındalık oluşturmak ve var olan farkındalık düzeyini yükseltmek amacıyla, yeni bir halkla ilişkiler faaliyeti olarak, izlemiş olduğunuz “HALK KÜTÜPHANEM İÇİN SÖYLE” isimli türkü videosu hazırlanmıştır.

Proje danışmanlığını çok değerli hocamız Doç. Dr. Erol Yılmaz'ın; sanat danışmanlıklarını ise, TRT Ankara Radyosu Ses Sanatçısı ve Yurttan Sesler Koro Şefi sayın Ali Haydar Gül ile TRT Ankara Radyosu Tonmayster ve Müzik Yönetmeni sayın Ertuğrul Karabulut'un yaptığı video çalışması, tüm halk kütüphanelerine ithaf edilmiştir.


Halk Kütüphanem İçin Söyle  
Etiketler: tanıtma, film